Chủ tịch UBND TP.HCM gỡ rối tiền sử dụng đất

Ngày 19/12/2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo một số nội dung quan trọng để chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá đất trên địa bàn thành phố. Đây là vấn đề gây ách tắc đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Thông tin này được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề cập trong văn bản mới đây về việc góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Theo HoREA, có 3 điểm mới trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM liên quan đến tiền sử dụng đất.

chu tich ubnd tp hcm go roi tien su dung dat

 

Nhiều dự án đang bế tắc vì vướng tiền sử dụng đất

Thứ nhất, dự kiến kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Trong đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất thành phố; Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giúp Chủ tịch UBND TP điều hành hoạt động của Hội đồng; Các Giám đốc Sở có liên quan là thành viên của Hội đồng; Dự kiến Hội đồng sẽ họp 02 lần/tháng. Đồng thời, rà soát, kiện toàn quy trình làm việc của Hội đồng nhằm đạt hiệu quả tốt hơn.

Nếu sớm thực hiện cơ chế này thì khả năng sẽ hình thành quy trình và thủ tục hành chính trong công tác thẩm định giá đất, khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định tiền sử dụng đất phải nộp sẽ nhanh hơn, minh bạch hơn trước đây.

Thứ 2, dự kiến UBND TP sẽ sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND TP về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP.HCM.

Thứ 3, dự kiến UBND TP sẽ xem xét cơ chế cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản được tạm nộp tiền sử dụng đất, tạm nộp tiền sử dụng đất bổ sung, đồng thời với việc chủ đầu tư dự án bất động sản phải có văn bản cam kết sẽ nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, để chủ đầu tư dự án bất động sản được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, để có thể bán sản phẩm cho khách hàng. Nếu cơ chế này được thực hiện thì sẽ tháo gỡ khó khăn, ách tắc của nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố hiện nay.

Quốc Tuấn (vietnamnet.vn)