Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có nhiều thay đổi New 2020

CafeLand – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trong đó, Nghị định 100 sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, “Điều 45 quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Nghị định số 59 được sửa đổi, bổ sung như sau: người được cấp phép phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Người được cấp phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Cụ thể, để được cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, người được cấp phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.

Đối với hạng II, người được cấp phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên).

Đối với hạng III, người được cấp phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm trở lên), từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

Nhiều thay đổi về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Nghị định 100 sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn được bổ sung phải đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 71, Nghị định số 59 sửa đổi bổ sung: Đối với nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh. Mặt khác, nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Nghị định 100 cũng bổ sung quy định thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Cụ thể, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III; tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp.

Bên cạnh đó, Nghị định 100 cũng bổ sung quy định các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp: cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên; giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.


Qua bài viết Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có nhiều thay đổi, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.

0/5 (0 Reviews)
0937.916.525