Ban hành quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng New 2020

CafeLand – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng, tổ chức tín dụng như sau: Ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD; Công ty tài chính 500 tỷ đồng.

Nghị định quy định, tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020.


Qua bài viết Ban hành quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]