VietinBank báo lãi 11.500 tỷ đồng New 2020

CafeLand – Năm 2019, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đạt lợi nhuận riêng lẻ gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

vietinbank 1578583145

Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm so với mức 1,59% cuối năm 2018.

Năm 2019, VietinBank đạt lợi nhuận riêng lẻ gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

Năm 2019, VietinBank tiếp tục bám sát thực hiện đúng lộ trình Thông tư 41, Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước. Trong bối cảnh việc tăng vốn đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, ngân hàng cũng chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, thoái bớt vốn ở các công ty con, duy trì quy mô trái phiếu thứ cấp mà ngân hàng đã đầu tư để tối ưu hoá danh mục tài sản có.

Trong năm 2019, VietinBank thoái vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương, thu về 305 tỷ đồng, tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư vốn tại các công ty con một cách hợp lý.

Đặc biệt, năm 2019 cũng là năm thứ 3 ngân hàng phát hành thành công trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2 với quy mô trên 5.550 tỷ đồng, đáp ứng từng bước các vấn đề về vốn theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước.


Qua bài viết VietinBank báo lãi 11.500 tỷ đồng, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.