Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng: Hơn 6 năm chưa thực hiện xong chỉ đạo của TP New 2020

Ngày 23/3/2011, Chánh Thanh tra TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 31/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại huyện An Dương. Trong đó có dự án xây dựng Khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Toàn.

Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng

Qua thanh tra, đoàn phát hiện dự án xây dựng Khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Toàn đã thu hồi đất tăng 6.262,41m2 đất ở, so với quy hoạch ban đầu.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 11/8/2003, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UB giao 75.239,5m2 đất, cho Công ty TNHH Thanh Toàn để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh, trong đó 37.322,7m2 đất, được xây dựng nhà ở.

Trong quá trình thực hiện dự án có một số hộ dân không chấp nhận ban giao đất nên ngày 15/5/2008 UBND TP ban hành Quyết định số 789/QQĐ-UB điều chỉnh quy hoạch.

Ngày 29/9/2009, UBND TP ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 2 đối với dự án xây dựng Khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh với tổng diện tích 71.792,95m2 đất, trong đó đất được xây dựng nhà ở là 43.585,11m2 đất, tăng 6.262,41m2 đất, so với quy hoạch ban đầu.

Trước đó, ngày 21/4/2009, UBND TP có Công văn số 1929/UBND-XD giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nghiên cứu, đề xuất cơ chế nộp tiền bổ sung sử dụng đất tăng theo quy định, rồi báo cáo TP.

Sau hơn 2 năm, Sở TN&MT mới báo cáo UBND TP căn cứ Khoản 8, Điều 2, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Khoản 1, Điều 2, Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ thì Công ty TNHH Thanh Toàn phải nộp tiền sử dụng phần đất ở tăng thêm trước khi được bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); đề nghị UBND TP giao Sở Tài chính xác định tiền sử dụng đất tăng thêm theo nguyên tắc sát giá thị trường.

Ngày 31/8/2011, UBND TP có Văn bản số 5069/UBND-ĐC giao Sở TN&MT căn cứ quy định của UBND TP phê duyệt chi tiết quy hoạch dự án Khu nhà ở biệt thự của Công ty TNHH Thanh Toàn tại xã An Đồng, huyện An Dương và các quyết định thu hồi đất của dự án sử dụng đất vào mục đích khác; rà soát cơ cấu sử dụng đất vào các mục đích cụ thể sau khi điều chỉnh quy hoạch và thu hồi đất; trên cơ sở đó sửa đổi bổ sung Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 11/8/2003 của UBND TP làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính để Công ty TNHH Thanh Toàn thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách TP.

Sở TN&MT đã kiểm tra thực địa và giao cho Trung tâm Kỹ thuật TN&MT lập trích lục địa chính vì thực tế Công ty TNHH Thanh Toàn đã xây dựng sai theo quy hoạch điều chỉnh lần 2 của UBND TP.

Ngày 9/6/2014, Giám đốc Sở TN&MT có Thông báo số 123/TB-STN&MT giao Phòng Bản đồ địa chính, chủ trì tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp GCNQSDĐ dự án Khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Toàn tại xã An Đồng, huyện An Dương; phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Phòng Quản lý tài nguyên đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện An Dương, UBND xã An Đồng, Công ty TNHH Thanh Toàn rà soát, kiểm tra các trích lục bản đồ hiện trạng các khu đất do Trung tâm Kỹ thuật TN&MT lập, rồi kết luận cụ thể để làm cơ sở cho việc cấp GCNQSDĐ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.

Đến nay đã hơn 6 năm, Sở TN&MT vẫn chưa thực hiện xong nhiệm vụ do UBND TP Hải Phòng giao tại Văn bản số 5069/UBND-ĐC ngày 31/8/2011 để làm căn cứ pháp lý cho các cơ quan chức năng tính toán truy thu số tiền đất tăng, so với quy hoạch ban đầu.


Qua bài viết Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng: Hơn 6 năm chưa thực hiện xong chỉ đạo của TP, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.

0/5 (0 Reviews)
0937.916.525