Doanh thu quý 2 của TTC Land sụt giảm 62% New 2020

CafeLand – Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần đạt 92 tỷ đồng, giảm mạnh 62% so với cùng kỳ.

TTC Land

Quý 2/2020 với doanh thu thuần của TTC Land giảm mạnh 62% so với cùng kỳ

Trong đó, giảm mạnh nhất là doanh thu dịch vụ bất động sản từ hơn 123 tỷ đồng về 10 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản giảm phân nửa, chỉ còn 51 tỷ đồng.

Bù lại, doanh thu từ dịch vụ cho thuê tăng gấp đôi lên 26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án tại TP HCM như TTC Plaza Bình Thạnh, Charmington La Pointe, Belleza, Jamona City.

Các chi phí trong kỳ của TTC Land đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 lần lượt giảm 73% và 52% trong khi chi phí lãi vay cũng giảm 40% so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng ghi nhận mức 72 tỷ đồng, giảm 45% so nửa đầu năm 2019. Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận giảm là do tác động xấu của đại dịch Covid-19.

Lũy kế 6 tháng, TTC Land đạt doanh thu thuần 231,5 tỷ đồng, giảm 45% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 47%, đạt 71,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2020, TTC Land tập trung triển khai các dự án trọng tâm như: Panomax, Jamona Heights, Charmington Tân Sơn Nhất, The West Bình Chánh, TTC Plaza Đức Trọng,…

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của TTC Land đạt 11.241 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng lên 9.275 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn tăng lên 1.965 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho không có nhiều biến động so với đầu năm, duy trì ở mức 4.250 tỷđồng, chủ yếu là bất động sản dở dang.


Qua bài viết Doanh thu quý 2 của TTC Land sụt giảm 62%, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.

Mời bạn đánh giá