BIDV trích lập dự phòng rủi ro cao gấp hơn 2,5 lần lợi nhuận New 2020

CafeLand – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam vừa công bố BCTC (hợp nhất) quý 2/2018, với con số lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc đạt 2.551 tỷ đồng, cao hơn 80% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, trong quý 2 BIDV phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 3.993 tỷ đồng, bằng 61% lợi nhuận trước thuế và trích lập dự phòng. Tính trong sáu tháng đầu năm trích lập dự phòng cao gấp 2,54 lần lợi nhuận sau thuế.

BIDV 6 tháng, trích lập dự phòng gấp 2,5 lần lợi nhuận

Lợi nhuận 2.551 tỷ đồng, tăng 80%

Thu nhập lãi thuần đóng góp chính vào doanh thu của ngân hàng. Trong quý 2 đạt 8.312 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đạt 17.486 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý II cũng đạt 976 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng đạt 1.721 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 222 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 2/2017, luỹ kế 6 tháng đạt 436 tỷ đồng, tăng 43%.

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh quý 2 đạt 156 tỷ đồng tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đạt 685 tỷ đồng, tăng 4,2 lần.

Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý lỗ 4,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 50 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng ghi nhận lỗ 20,8 tỷ đồng, trong khi năm trước ghi nhận lỗ 16,6 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác quý 2 đạt 997 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2017. Luỹ kế 6 tháng đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 69,5%.

Với hầu hết các hoạt động đều ghi nhận lãi tăng trưởng giúp BIDV quý 2/2018 báo lãi trước thuế 2.551 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.036 tỷ đồng, tăng 36%.

Dự phòng rủi ro chiếm 67% lợi nhuận

Tính tới thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản ngân hàng có đạt gần 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2017. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7% lên 929.167 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,62% hồi đầu năm xuống chỉ còn 1,49%. Trong đó, nợ xấu giảm ở nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn), tăng ở nhóm 4 (nghi ngờ mất vốn), nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn). Cụ thể, nợ nhóm 5, giảm 503 tỷ đồng, xuống còn 4.727 tỷ đồng; nợ nhóm 4, tăng 4% lên mức 5.300 tỷ đồng; nợ nhóm 3 tăng nhẹ 1,6% lên mức 3.810 tỷ đồng.

Nợ xấu có chiều hướng giảm, tuy nhiên, trích lập dự phòng vẫn tiếp tục ở mức cao trong quý 2 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro quý 2 đạt 6.545 tỷ đồng, tuy nhiên phải trích lập dự phòng rủi ro 3.993 tỷ đồng. Đặc biệt, luỹ kế 6 tháng lợi nhuận đạt 15.043 tỷ đồng, trích lập dự phòng 10.006 tỷ đồng (chiếm 67% lợi nhuận). Con số này cao gấp 2,54 lần lợi nhuận sau thuế của BIDV.


Qua bài viết BIDV trích lập dự phòng rủi ro cao gấp hơn 2,5 lần lợi nhuận, hy vọng diaocxanh24h.vn có thể giúp bạn có thêm thông tin.